EGARASET

SOBRE EGARASET

Creiem en una tecnologia aplicada a l'empresa i al servei de les persones. Per això, les nostres solucions informàtiques estan adaptades al professional que les utilitza.

MÉS DE 20 ANYS

Creant i oferint solucions que fan més eficient la teva organització o empresa.

CONEIXEMENT I CAPACITAT D'ANTICIPACIÓ

Coneixem les reals necessitats de la pime actual i de les congregacions religiones i tenim la capacitat de resoldre i facilitar el seu dia a dia.

PROFESSIONALS QUE ATENEN A PROFESSIONALS

Els nostres clients són atesos directament per professionals informàtics que donen un servei proper i eficient.

SOLUCIONS ADAPTABLES i FLEXIBLES

La solució informàtica és adaptable i evoluciona a mida que varia l'entorn del client.

Soluciones para Comunidades y Congregaciones religiosas

Els programes d'Egaraset han ajudat a més de 1.000 comunitats de tot el món a millorar la seva gestió financera i patrimonial.COMPTABILITAT I FINANCES

PATRIMONI IMMOBILIARI

PROGRAMA DE LA VIDA RELIGIOSA

ALTRES ACTIVITATS DE LA VIDA RELIGIOSA

Soluciones para PYMES

El programa que ha ayudado a más de 400 empresas a mejorar su entorno informático y a impulsar su crecimiento.ERP

GESTIÓ FINANCERA COMPTABLE

CRM

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ