ALTRES ACTIVITATS DE LA VIDA RELIGIOSA

Programa per a la gestió d'obres socials i altres activitats de la vida religiosa.

Aquest programa sorgeix de la necessitat de disposar d'una eina informàtica que faciliti la gestió dels diversos àmbits de la vida religiosa.

Fins ara, es gestionaven amb diversos sistemes que només donaven lloc a informació dispersa i sovint incompleta.

El programa de Egaraset és molt útil per a gestionar obres concretes com:

  • Bancs d’ aliments.
  • Programes de Inclusió social.
  • Gestió de albergs, col·legis, donatius, etc.


És l'eina idònia per a secretaris ja que els permet el control de:

  • Registre de llibres.
  • Publicacions i documentació que conserven en l'arxiu.
  • Gestió de nínxols.
  • Gestió de vehicles.


A més, facilita l'elaboració de la memòria econòmica i justificació a administracions o organismes superiors, i garanteix el compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).

ALTRES ACTIVITATS DE LA VIDA RELIGIOSA