COMPTABILITAT I FINANCES

Programa que dona cobertura a les necessitats de gestió econòmica d’una congregació religiosa.

“La necessitat de rendir comptes. Rendir comptes és una actitud que consisteix a compartir les opcions, les accions i els resultats. La legítima autonomia dels Instituts va unida a la responsabilitat en les opcions de gestió i en les modalitats de la seva actuació, rendint comptes segons el que s'estableix en el dret universal i propi.”
Indicacions operatives recollides en “Economia al servei del carisma i de la missió. Orientacions. Col·lecció Documents Vaticà

Egaraset ha dissenyat un programa que dona cobertura a les necessitats de gestió econòmica d’una congregació religiosa.

Sovint, les congregacions o comunitats no disposen de cap eina solvent que permeti realitzar el registre del seu dia a dia de despeses i ingressos, i poder rendir compte de manera rigorosa tal i com estableix la normativa canònica.

El programa de gestió financera-comptable t’ajudarà a:

  • Portar la gestió de la província, obres o serveis de la congregació i les comunitats.
  • Tenir ben ordenades i controlades les finances.
  • Complir les directrius del Dicasteri vaticà en quant a la ordenació econòmica de les congregacions religioses.
  • Gestionar eficientment la gestió comptable de les províncies ja que és la solució a la unificació de províncies.
  • Visualitzar de forma consolidada tota la informació de la província, comunitats i obres.

 

Actualment, el programa forma part de la vida de:

  • Més de 1400 usuaris/es utilitzen el nostre programa i reben suport.
  • 1000 comunitats.
  • 200 obres.
  • 30 ecònoms arreu del món.

 

Gestionar la comptabilitat i finances amb el programa de Egaraset t’aportarà tranquil·litat i comoditat, ja que disposaràs d’una eina per reportar informació a la casa general seguint la normativa canònica.

COMPTABILITAT I FINANCES