PATRIMONI IMMOBILIARI

Programa dissenyat especialment per gestionar i administrar el patrimoni estable de la congregació seguint Dicasteri.

«Los institutos lleven a cabo una profunda reflexión sobre el modo de poner en valor el patrimonio inmobiliario que sea compatible con la naturaleza de bien eclesiástico». Orientaciones 79


Totes les congregacions estan obligades a disposar d’un inventari del seu patrimoni estable: immobles, productes financers i objectes preciosos.

I sovint, no es disposa de dades fidedignes e imprescindibles per realitzar la valoració del patrimoni. I fins i tot,  la gestió documental del patrimoni és dispersa i poc endreçada.

El programa de Patrimoni Immobiliari t’ajudarà a:

  • Disposar d’un Inventari de tots els bens immobles eclesiàstics.
  • Registrar tota la documentació jurídica, cadastral, urbanística o de gestió d’obres i projectes unificada i ordenada.
  • Complir les directrius del Dicasteri vaticà en quant a la ordenació econòmica de les congregacions religioses.
Actualment, el programa forma part de la vida de:

  • Més de 1400 usuaris/es que ja utilitzen el nostre programa i reben suport.
  • 1000 comunitats.
  • 200 obres.
  • 30 ecònoms provincials arreu del món.
Gestionar el patrimoni immobiliari amb el programa Missió et permetrà disposar d’informació clau per gestionar correctament el patrimoni d’immobles d’una província o casa seguint la normativa canònica.

PATRIMONI IMMOBILIARI