PROGRAMA DE LA VIDA RELIGIOSA

Programa per a registre riguròs de les dades personals de cada membre.

El programa de gestió de la vida religiosa dels membres permet a la secretaria disposar d’ un registre adequat per gestionar les dades personals de cada membre segons hagin establert als seus estatuts. Així com preparar l’informe anual per enviar a vaticà.

El programa d'Egaraset és la millor solució davant d’altres sistemes de gestió poc rigorosos i endreçats o diversos fulls d’excels poc efectius.

A més a més, posem a disposició dels membres una app. Aquesta fa la funció d' agenda de contacte entre tots els membres de la congregació per localitzar i contactar-se entre ells.

PROGRAMA DE LA VIDA RELIGIOSA