ERP

Sistema de Planificació de Recursos Empresarials

Davant la necessitat d’una empresa d’adquirir un ERP, es planteja el dubte si aquest ERP s’adaptarà a l’evolució de l’empresa, alhora que acompleixi amb tots els estàndards del mercat.

I una altra qüestió habital a l’hora de prendre la decisió és, utilitzaré tota la potencia del ERP?

L’ ERP Egaraset es complert i adaptable a les noves necessitats que puguin sorgir.
Està connectat amb l’administració i amb entitats financeres.

El contacte directe amb el departament d’anàlisi i desenvolupament permet agilitzar i personalitzar els nous projectes, arribant a ser una prolongació del teu departament d’informàtica.

ERP